Πουλάκια αυγοπαραγωγής μαύρα και σκούρα

  • Ηλικία: 25 – 40 ημερών.
  • Διαθεσιμότητα: (Ιανουάριο έως και Οκτώβρη)
  • Τιμή: 3 – 4 € DSC02920

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αυξητική τάση από εκτροφείς για την εύρεση μαύρων η γενικά σκούρων ορνίθων. Το χρώμα των αυγών είναι χωριάτικου τύπου άριστης ποιότητας εμφανισιακά και σε   γεύση. Βοηθάει ωστόσο η ποικιλία των αυγών στη πώληση. Πλησιάζουν τα 300 αυγά ετησίως.

Βγαίνουν σε αποχρώσεις: Μαύρα – κοκκινόμαυρα – πετρωτά μαύρα – σταχτί.

 

Comments are closed