Πουλάδες άσπρες αυγοπαραγωγής leghorn και lohmann

  • Τιμές: Leghorn3_1
  • 3 μηνών 7 €.
  • 4,5 – 5 μηνών 8 € ( Ετοιμόγεννες ).
  • Για αγορά άνω των 50 ετοιμόγεννων πουλάδων ( 4,5 – 5 μηνών ) 7 ευρώ
  • Για αγορά άνω των 100 ετοιμόγεννων πουλάδων ( 4,5 – 5 μηνών ) 6,5 ευρώ
  • Για αγορά άνω των 200 ετοιμόγεννων πουλάδων ( 4,5 – 5 μηνών ) 6 ευρώ
  • Διαθεσιμότητα: Όλο το χρόνο.
 


admin-ajax-1
Οι άσπρες κότες αυγοπαραγωγής leghorn και lohmann ξεπερνούν τα  300 αυγά ετησίως, είναι κατάλληλες σε εκτροφή περιορισμένου χώρου και σε ελεύθερη βοσκή όλες τις εποχές. Η ωοτοκία τους αρχίζει πριν ή μετά τους 5 μήνες ζωής. Και αυτό οφείλεται σε διατροφικές αλλαγές καθώς και αλλαγή περιβάλλοντος, επειδή δεν ωριμάζουν ταυτόχρονα όλες οι πουλάδες ακόμη και αν είναι της ίδιας παρτίδας και ηλικίας. Δηλαδή: μπορεί μια πουλάδα να κάνει το πρώτο αυγό στους 4,5 μήνες και μια άλλη ίδιας ηλικίας τον 6ο μήνα και όλα αυτά με σωστή εκτροφή που να πληροί και να καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες οργανισμού των ορνίθων αυγοπαραγωγής. Το σωματικό βάρος τους κατά μέσο όρο είναι 2 κιλά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρή  κατανάλωση τροφής, αποδίδοντας υψηλή αυγοπαραγωγή  με χαμηλό κόστος. Ένας κόκορας αντιστοιχεί σε 11 κότες. Όσον αφορά την γονιμότητα των αυγών, να διευκρινιστεί πως το σύνολο της αυγοπαραγωγής δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη κόκορα στο κοπάδι. Συνήθως τα αυγά προορίζονται για κατανάλωση, οπότε ένας κόκορας προς 50 κότες επαρκεί και η παρουσία του στην υπαίθρια εκτροφή θα είναι καθοδηγητική και προστατευτική. Οι leghorn και lohmann σε σχέση με τις κόκκινες αυγοπαραγωγής isa και lohmann  brown είναι πιο ζωηρές και ευέλικτες, το χρώμα των αυγών είναι άσπρο.

ΣHΜΕΙΩΣΗ: ΑΡΧΙΚΑ ΤΑΪΖΟΥΜΕ ΦΥΡΑΜΑ ΠΟΥΛΑΔΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ  ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΓΟ, ΔΙΝΟΥΜΕ ΦΥΡΑΜΑ ΟΡΝΙΘΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ.

                                                                           – Προέρχονται απο πατρογονικά και έχουν γίνει τα απαραίτητα εμβόλια –

Comments are closed