Φραγκόκοτες

  • Ηλικία: 20 – 45 ημερών
  • Τιμή: 7 – 10 €
  • Διαθεσιμότητα: Φεβρουάριο έως Σεπτέμβριο

Το βάρος  τους φτάνει 3 – 3,5 κιλά. Γεννούν Απρίλιο – Ιούλιο 90-100 αυγά και είναι από τα νοστιμότερα. Το κρέας τους είναι κοκκινωπό θυμίζοντας γεύση θηράματος. Πετάνε σαν άγρια πουλιά, ωστόσο  συμβιώνουν φυσιολογικά στο κοτέτσι. Προστατεύουν αντιδρώντας με δυνατά κακαρίσματα στους κινδύνους. Όταν έχουν ελευθερία χώρου κλωσάνε. Μια αρσενική αντιστοιχεί με 1 – 2 θηλυκές.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed